Φόρμα Επιστροφής

Φόρμα Επιστροφής

Σύμφωνα με την Οδηγία αριθ. 34/2014, σχετικά με το νομικό καθεστώς των συμβάσεων από απόσταση, τα προϊόντα επιστρέφονται εντός 14 ημερών από τη λήψη του πακέτου. Στην προαναφερθείσα περίπτωση, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να επιστρέψει οποιοδήποτε προϊόν εντός 14 ημερών από την παραλαβή αυτού και να ζητήσει την επιστροφή του ποσού.

Στην επιστροφή γίνονται δεκτά μόνο τα προϊόντα που σέβονται ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο παραδόθηκαν.

Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές:

  • Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί
  • Προϊόντα που δεν έχουν συσκευαστεί όπως παραδόθηκαν σε εσάς
  • Προϊόντα που αγοράστηκαν από άλλα καταστήματα
  • Προϊόντα που δεν συνοδεύονται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την αγορά (τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης)
  • Προϊόντα με διαφορετικά ή αντικατεστημένα εξαρτήματα από αυτά που παραδόθηκαν

Για την επιστροφή προϊόντων που δεν σας ικανοποίησαν, χωρίς κάποια ελάττωση, αλλά απλώς δεν ήσασταν ικανοποιημένοι με αυτά, από το ποσό που θα επιστραφεί, θα αφαιρεθεί το κόστος μεταφοράς